Konfirmation

Bodafors frikyrkoförsamling bedriver konfirmationsundervisning för dem som går sitt 8:e år i grundskolan tillsammans med Sandsjöbygdens Församlingskrets.


Under läsåret samarbetar vi också med Klockargårdskyrkan i Malmbäck.


Pastor Eva Albertsson undervisar tillsammans med ett par hjälpledare.


Tisdagar efter skolans slut blir det fika och sedan startar undervisningen upp.


Konfirmationsårets består av undervisning, gemenskapsövningar, lekar, drama, sång, andakter, gudstjänster, hajk och läger m.m